Domeinnaamregistratie

Teurlings Advocaten

Domeinnaamregistratie

Een domeinnaam is feitelijk het adres van een persoon / bedrijf op het internet, via welk adres men informatie kan krijgen of kan opvragen over de activiteiten van de eigenaar van de domeinnaam. Zo heeft u deze informatie gevonden via de domeinnaam teurlingsadvocaten.info / teurlingsadvocaten.eu.

De extensie
De informatie achter de ‘.’, de extensie, geeft vaak aan wat voor soort informatie men kan vinden op een website. .Com is voor commerciële websites, .info voor meer informatieve websites, .nl voor bedrijven / personen uit Nederland, .org voor organisaties, enz.

Voor de verschillende extensies zijn er verschillende instanties – vaak via de overheid gereguleerd – die de registratie van de namen bijhoudt, de zogenaamde ‘Registrar’. Voor .nl domeinnamen is dat SIDN .

De status
Hoewel de domeinnaam nog geen formeel wettelijke status heeft in Nederland, wordt het recht op een domeinnaam wel op één lijn gesteld met een merkenrecht [link naar merk op site] of een recht op een handelsnaam [link naar handelsnaam op site].
In zoverre kan een eigenaar dus bescherming inroepen voor zijn domeinnaam, maar een domeinnaam kan ook een inbreuk opleveren op een handelsnaam of merk van een ander.

Daarvan zijn inmiddels al vele voorbeelden bekend, die men kan terugvinden op bijvoorbeeld www.domjur.nl , een website met jurisprudentie over domeinnamen.

De mogelijkheid om bescherming in te roepen op een domeinnaam is vrijwel identiek aan de mogelijkheden die het merk- en handelsnaamrecht biedt en vaak wordt in een procedure waarin een verbod wordt gevorderd tegen een inbreuk op een merk of handelsnaam tegelijkertijd een verbod gevorderd op het gebruik van een domeinnaam, doorhaling van een domeinnaam of overdracht van een domeinnaam.

Tijdig registreren
Een tijdige registratie van uw domeinnaam en een juist gebruik zijn van belang om problemen te voorkomen. Voor advies hierover of voor advies over een eventueel geschil ter zake een domeinnaam kunt u terecht bij ons, die als één van de gespecialiseerde juristen is genoemd op domjur.nl .

Enkele praktijkvoorbeelden  op het gebied van domeinnamen:
Tobe Sales – TooBe
Typisch – Typisch Jo!
Engenius – Ingenius
Beach Hotel
Welzorg – Zorgwel
Bul(l)dog – The Bulldog