• Bel Ons
 

Kosten scheiden

Teurlings Advocaten

De kosten van een online echtscheiding bij Teurlings Advocaten:

  • Basisscheiding: €675,-
  • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €765,-
  • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-
  • Hoge korting of Gratis scheiding bij gefinancierde rechtsbijstand (zie onderaan)

De bedragen zijn inclusief griffierrecht ad €297,- en 21% BTW. Er zijn geen verborgen kosten. Deze prijzen gelden voor een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank in Amsterdam. U hoeft hiervoor niet in Amsterdam te wonen. Er staat niets aan in de weg dat u beiden woonplaats (“domicilie”) kiest op mijn kantoor waarna de rechtbank in Amsterdam het verzoek zonder problemen in behandeling neemt, ongeacht waar uw daadwerkelijke woonplaats is.

 

Procedure versnellen

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het AlleenstaandNormen 2016Gehuwd, samenwonend of eenoudergezinFiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaart/m € 18.400€ 340t/m € 25.600€ 18.401 – € 19.100€ 412€ 25.601 – € 26.600€ 19.101 – € 20.100€ 566€ 26.601 – € 27.900€ 20.101 – € 22.000€ 720€ 27.901 – € 31.100€ 22.001 – € 26.000€ 849€ 31.101 – € 36.800Boven de € 26.000Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 36.800

Komt u in aanmerking voor rechtsbijstand? Kijk hier.

 

De werkzaamheden zullen pas een aanvang nemen na ontvangst van de betaling van € 675,- vooraf. De wetgever heeft het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zo gewijzigd dat ná de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is. De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden. Korting op het griffierecht wordt alleen toegekend indien de toevoeging of de aanvraag tot de toevoeging bij het indienen van het verzoekschrift wordt overlegd. Indien de toevoeging niet wordt ingetrokken wordt het teveel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald.

 

 

 

Rechtsbijstand aanvragen

 

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens.

 

 

 

Download aanvraagformulier Rechtsbijstand

 

 

 

U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen. Indien beide partners in aanmerking komen voor Rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld, uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden (samen met een kopie van uw identiteitsbewijs).
Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen. Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden.

 

 

 

Download peiljaarverlegging formulier