Kwekersrechten

Teurlings Advocaten
slide-4

Kwekersrechten

Een nieuw plantenras kan bescherming genieten onder de Zaaizaad- en Plantgoedwet , welke wet op 1 feburari 2006 is ingevoerd en die de oude wet en het Kwekersrecht vervangt.

De nieuwe wet is met name bedoeld als modernisering en een bundeling van procedures en regels in en op basis van één wettelijke bepaling.

Tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe wet is er een Raad voor de Plantenrassen geïntroduceerd, die de diensten van verschillende oude organisaties combineert in één nieuw orgaan.

Voor het verkrijgen van een kwekersrecht, dient met een aanvraag in te dienen bij deze Raad, en wel tijdig; te weten voordat het ras bekend wordt.

Bescherming kan worden aangevraagd voor al het teeltmateriaal van een ‘ras’ dat behoort tot het plantenrijk. Daarnaast kan ook bescherming worden aangevraagd voor siergewassen en het gebruik daarvan als vermeerderingsmateriaal.