Merkenrecht

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0025_023-1

Merkenrecht

Het woord ‘Coca Cola’, het logo van Shell; voorbeelden van merken, waarop de betreffende bedrijven exclusieve rechten hebben en vaak voorzien van een ® of een ™ om aan te geven dat het merk geregistreerd (‘®egistered’) is.

Het merk
Een merk dient ter identificatie van of ter onderscheiding van een product of dienst.

Zo ziet iedereen het verschil tussen een Nike-schoen of een Adidas-schoen door te kijken naar het logo op de zijkant van de schoen.
Daarbij gaat het niet alleen om alleen het woord als merk (‘Philips’ / ‘AEGON’), maar moet ook gekeken worden naar de wijze waarop een naam wordt uitgebeeld, het ‘beeldmerk’ (logo NS, logo Ajax), of naar de vorm van een product, omdat ook die vorm als merk kan worden geregistreerd.

Ook kleuren, vormen, geuren en smaken kunnen voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen als zij dienen ter onderscheiding van een product of dienst. Voorbeelden zijn het blauw van KLM, het geel van Zwitsal en de geur van vers gemaaid gras.

Aangezien merken een aanzienlijke waarde kunnen vertegenwoordigen voor een bedrijf en van belang zijn voor het zich kunnen onderscheiden van concurrerende ondernemingen of van andere producten / diensten is een goede merkenbescherming essentieel en dient men de bescherming zo vroeg mogelijk te verzorgen om latere problemen te voorkomen.

 

De registratie
Een recht op een merk ontstaat door registratie van het merk in een register van een nationaal of internationaal merkenbureau, zoals bijvoorbeeld hetBenelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag of het Europese Merkenbureau in Alicante en is beperkt in tijdsduur, maar de registratie kan wel steeds worden verlengd.
In het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom , in Europese regelgeving en in internationale verdragen zijn de rechten vastgelegd.

Wilt u een merk laten registreren? Klik dan hier.

 

Onderscheidend vermogen
Criterium voor een merk is dat het een onderscheidend karakter moet hebben voor het product of de dienst, waarvoor het wordt geregistreerd. Een algemeen beschrijvend woord (bijv. ‘kaas’) kan om die reden niet als een merk worden gedeponeerd voor producten die met kaas te maken hebben, maar een merk ‘KAAS’ voor een fiets zou wel kunnen.

Een algemeen beschrijvend woord kan door intensief gebruik wel onderscheidend vermogen krijgen en alsnog voor merkenbescherming in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld het woord ‘postkantoor’.

De mate van het onderscheidend vermogen bepaalt vaak de ‘sterkte’ van een merk. Heeft een teken een gering onderscheidend vermogen, dan spreekt men over een ‘zwak’ merk. Hoe groter het onderscheidend vermogen van een teken wordt, hoe ‘sterker’ het merk.
Een merk kan ook zwakker worden doordat het onderscheidend vermogen verliest, zoals bijvoorbeeld bij de merken ‘aspirine’ en ‘Spa rood’ is gebeurd: dit worden soortnamen voor een bepaald product.

Merkenrecht is een belangrijk onderdeel van een goede marketingstrategie van een onderneming en Teurlings Advocaten kan u hierover nader informeren.

Procedures
Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van procedures, waarin het merkenrecht een rol speelde en ook op dat gebied bent u dus in goede handen bij deze advocaat:

– Welzorg / Zorgwel [Rechtbank ] + [Gerechtshof ]
Buldog / The Bulldog
De Fietsdienst / Komeet Fietskoerier
Chat-Boy