Modelrecht

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0015_slide-2 copy

Modellen

Naast het auteursrecht bestaat er ook een recht op een tekening of een model dat – in tegenstelling tot het auteursrecht dat ontstaat door het maken – ontstaat door het registeren van een tekening of een model.

Weergave
Een tekening is een twee-dimensionale weergave van een ontwerp en een model is een drie-dimensionale weergave van een ontwerp, maar een ontwerp kan ook bestaan uit een combinatie van beiden.

Meestal ziet een tekening of een model op het uiterlijk van een product of op een onderdeel daarvan. Het maakt daarbij ook niet uit of het ontwerp handmatig of industrieel tot stand gekomen is, zolang het ontwerp maar een eigen karakter heeft.

Als voorbeelden gelden ontwerpen voor een verpakking, een stoel, een sieraad etc.

Registratie
Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een tekening of model nieuw zijn, wat betekent dat het nog niet eerder openbaar mag zijn gemaakt, dan wel dat het geregistreerd wordt binnen een termijn van 12 maanden nadat het ontwerp voor het eerst openbaar is gemaakt. Een tijdige registratie is dus van groot belang.
Ook moet het een eigen karakter hebben in de zin dat het wezenlijk moet verschillen van andere reeds op de markt bekende tekeningen of modellen.

Een registratie geldt voor een periode van 5 jaar en kan tot maximaal 25 jaar worden verlengd. Maar omdat een tekening of model vaak ook auteursrechtelijk beschermd is, kan de beschermingsduur oplopen tot 70 jaar na de dood van de maker van het ontwerp.

Wetgeving
Voor de Benelux zijn de bepalingen voor tekeningen en modellen opgenomen in het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom en een registratie voor de Benelux kan worden aangevraagd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

Op grond van Europese wetgeving kan ook via één aanvraag een Gemeenschapsmodel worden aangevraagd voor de huidige 25 Europese Lidstaten bij het Europees Modellenbureau in Alicante, Spanje.

Na registratie heeft de houder, of deposant, een exclusief recht dat hij kan gebruiken in het kader van zijn bedrijfsvoering door het ontwerp zelf op de markt te brengen, een licentie af te geven voor gebruik of door het recht te verkopen en dus is het van belang om de mogelijkheid van registratie in overweging te nemen.

Tekeningen of modellen zijn vaak ook onderwerp van gerechtelijke procedures tussen concurrerende bedrijven, meestal dan ook gekoppeld aan auteursrechtelijke bescherming.

Voor zowel advisering als voor procedures op dit rechtsgebied kunt u terecht bij Teurlings Advocaten.