Procederen

Teurlings Advocaten
slide-4

Procederen

Griffierecht

Het griffierecht is een heffing (leges) die door partijen betaald moet worden voor een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vast recht. Het wordt niet geheven in strafzaken. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan het gerecht waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een rekening. Als het griffierecht niet wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. Een ingeschakelde advocaat schiet meestal het griffierecht voor en brengt het vervolgens bij zijn cliënt in rekening. De hoogte van de griffierechten worden periodiek aangepast.